banner-img banner-img

Zaviri u proces

stvaranja magije

01

Ocjenjujući i analizirajući potrebe na tržištu, Amplitudo akademija pravi planove za predstojeće obuke sa ciljem da te obuke budu što stručnije i praktične kako bi kandidati po uspješnom završetku imali priliku za zaposlenje.

02

Šest mjeseci obuke počinje interaktivnim radom sa iskusnim mentorom. Tokom ovog perioda, cilj za sve kandidate je da odrade što je više moguće praktičnih zadataka i projekata.

03

Amplitudo obezbjeđuje rad i organizaciju svih obuka, a najboljim kandidatima po uspješnom završetku obuke obezbjeđuje i zaposlenje.

04

Obuka se završava finalnim projektom, a svi kandidati iza sebe imaju GIT nalog ili portfolio projekata i spremni su za komercijalan rad. Amplitudo Akademija kreira developere, testere, product ownere, marketare i dizajnere spremne da dalje šire znanje.

Istorijat Akademije

Potpuno besplatna Amplitudo Akademija edukuje i stručno usavršava mlade ljude na polju programiranja, marketinga, dizajna i projekt menadžmenta. Počeli smo sa radom školske 2018. godine, i do sada iza sebe imamo 3+ obuke i 100+ obučenih kandidata na godišnjem nivou. Polako se teritorijalno širimo na druge gradove, a stručno na druge oblasti. Koja je naša uloga? Proizvodimo mlade talente za branše sa deficitom ljudstva, koje su ujedno najatraktivnije za rad, i naravno – najplaćenije. Nastali smo s ciljem da svim zainteresovanim pružimo mogućnost da kroz besplatne obuke steknu praktično znanje i budu konkurentni na tržištu, a samim tim i poboljšamo njihovu početnu poziciju.

Misija

Da eliminišemo prazninu između formalne edukacije i potreba tržišta rada. Polaznike osposobljavamo za rad na realnim projektima, kako bi na kraju obuke posjedovali spisak uspješno realizovanih projekata umjesto potvrde o prisustvu ili sertifikata.

Cilj

Prevencija odliva mozgova iz Crne Gore, stvaranje stručnog kadra i pružanje podrške za sticanje novih znanja i vještina.

Dodatni motiv

Polaznici Akademije imaju šansu za zaposlenje u Amplitudu, najbrže rastućoj IT kompaniji u Crnoj Gori.

Tim

Iza nas stoji kompanija Amplitudo , a svakodnevni rad naše Akademije omogućavaju entuzijasti i ljubitelji edukacije koji svojim radom žele da doprinesu stručnom osposobljavanju svakog kandidata.

team-member

Vanja Madžgalj

Direktorica

+ kompletan kolektiv Amplituda

amplitudo-logo
section-icons section-icons