Način rada

Proces priključenja

6 mjeseci

Prijava

Prijava

Prijava

Za svaku pojedinačnu obuku iammo utvrđeni plana rada, nakon kojeg raspisujemo konkurs za prijave na društvenim mrežama i šaljemo pozive fakultetima. Prijave se vrše putem slanja CV-a i eventualno dodatnih traženih stavki na mail [email protected] ili putem popunjavanje forme na našem sajtu.

Prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni posjeduje par zadataka/pitanja na osnovu kojeg utvrđujemo početno znanje kandidata. Prijemni ispit je eliminacionog tipa za skoro svaku pojedinačnu obuku i predstavlja ulazak na obuke i polazno mjerilo za nas kako bismo pratili progres svakog kandidata tokom daljeg rada.

Lekcije, zadaci i projekti

Lekcije, zadaci i projekti

Lekcije, zadaci i projekti

Početak obuka počinje prezentacijama i radom sa mentorom. Predavanja se održavaju 2xnedeljno u trajanju od 1.5-2h. Tokom predavanja mentor se fokusira na praktični rade te sve prezentacije sadrže realne primjere iz prakse. U zavisnosti od obuke i same teme predavanja, mentor zadaje redovne domaće zadatke (nedeljni ili dvonedeljni nivo) sa ciljem da sav pređeni materijal se dodatno provježba. Tokom samih predavanja, učestvuju i gostujući predavači koji obično prezentuju svoje radove ili projekte. Tokom ovog perioda obuka (može trajati od 2 do 6mjeseci u zavisnosti od obuke) svi kandidati će pored domaćih zadataka raditi i manje projekte.

Specijalizacija

Specijalizacija

Specijalizacija

U zavisnosti od obuke, po sredini obuke, dolazi do specijalizacije i dijeljenju grupe u dva smjera. Specijalizacija je obično kod web ili mobile development obuka koje se dijele po tehnologijama. U ovom dijelu fokus je na konkretnu oblast ili tehnologiju.

Finalni projekat

Finalni projekat

Finalni projekat

Po završetku predavanja mentor predaje opis finalnog projekta. On ima za cilj da izmjeri znanje praktično koje je svaki kandidat stekao ali predstavlja ulaznicu za rad u kompaniji Amplitudo. Tokom rada projekta, mentor je na raspolaganju za konsultacije i prati rad svakog kandidata pojedinačno. Završeni projekti se prezentuju posebnoj radnoj grupi koju obično čine mentor i predstavnici menadžment tima kompanije Amplitudo.

Zaposlenje

Zaposlenje

Zaposlenje

Svaka obuka se organizuje sa ciljem da se edukuju kandidati u oblastima koje su tražene na tržištu a za koje ne postoji adekvatan ili dovoljno kadra, kako bi mogli u što kraćem periodu da dođu do posla. Dodatno, prije samog početka obuka imamo predefinisani broj slobodnih pozicija u kompaniji Amplitudo što znači da automatski po uspješnom završetku, najbolje kandidate očekuje zaposlenje.

6 mjeseci u Amplitudo Akademiji

Mentorstvo & konsultacije

Predavanja

2x nedjeljno

Zadaci

1x nedjeljno

Projekti

min. 2

Specijalizacija

Obuke predstavljaju način da kandidatima prenesemo stečeno praktično znanje i olakšamo tranziciju između fakulteta i formalne edukacije i samog zaposlenja. S obzirom da je krajnji cilj zaposlenje, obuke se definišu na način da po završetku svaki kandidat može komercijalno da radi. Da bi smo uspjeli u tome, biramo mentore sa iskustvom i iz uspjšenih kompanija koji mogu svoje dugogdišnje znanje da prenesu. Pored toga svake godine se trudimo da sistem poboljšamo na način da što bolje pratimo rad pojedinačnih kandidata i popravljamo sama predavanja i projekte koji značajno utiču na finalne rezultate. Na kraju, pojedinačni uspjeh kandidata zavisi od samog njega/nje ali kroz definisanu plan rada i napredka pravimo okruženje da je trud i uloženo vrijeme jedini kriterijum za uspjeh.