Način rada

Proces priključenja

6 mjeseci

Prijava

Prijava

Prijava

Poziv za prijavu na naše obuke objavljujemo na društvenim mrežama 4-6 nedelja prije početka kursa a šaljemo pozive i relevantnim fakultetima. Kandidati mogu da se prijave tako što će nam poslati svoj CV i motivaciono pismo sa jasnom naznakom odabranog kursa i eventualno druga tražena dokumenta na email [email protected] ili direktnim popunjavanjem formulara na našem sajtu koji se nalazi na stranici svake pojedinačne obuke.

Prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni test se sastoji od nekoliko zadataka/pitanja na osnovu kojih utvrđujemo početno znanje kandidata. Prijemni test je eliminacionog karaktera za skoro svaku pojedinačnu obuku i predstavlja ulaznicu na obuke i polazno mjerilo na osnovu kojeg mentori prate progres kandidata tokom daljeg rada. Većina kurseva zahtijeva određeno bazično poznavanje materije.

Lekcije, zadaci i projekti

Lekcije, zadaci i projekti

Lekcije, zadaci i projekti

Obuke se održavaju 2x nedeljno u našim učionicama u trajanju od 1.5 do 2 sata. Tokom sesija mentor se fokusira na praktični rad i razvoj prakičnih vještina te sve prezentacije sadrže realne primjere iz prakse. U zavisnosti od obuke i same teme predavanja, mentor zadaje redovne domaće zadatke (nedeljne ili dvonedeljne) sa ciljem da se obrađeni materijal dodatno provježba. Na predavanjima povremeno učestvuju i gostujući predavači koji obično prezentuju svoje radove ili projekte. Kandidati će pored domaćih zadataka raditi i na manjim projektima.

Specijalizacija

Specijalizacija

Specijalizacija

Određene obuke omogućavaju specijalizaciju pa se kurs sastoji od opšteg i specijalističkog dijela kada se grupa dijeli na dva smjera i fokusira na odredjenu tehnologiju. Npr. kod mobile development-a grupa se dijeli na iOS i Android a kod web development-a na Laravel i React.js, u zavisnosti od interesovanja kandidata.

Finalni projekat

Finalni projekat

Finalni projekat

Po završetku predavanja, mentor zadaje kandidatima finalni projekat. Svrha izrade projekta je da izmjeri praktična znanja koja je svaki kandidat stekao ali predstavlja i potencijalnu ulaznicu za rad u kompaniji Amplitudo. Tokom rada na projektu, mentor je na raspolaganju za konsultacije i prati rad svakog kandidata pojedinačno. Završeni projekti se prezentuju posebnom panelu koji obično čine mentor i predstavnici menadžmenta kompanije Amplitudo.

Zaposlenje

Zaposlenje

Zaposlenje

Svaka obuka se organizuje sa ciljem da se edukuje kadar za kojim postoji potreba na tržištu rada, tako da kandidati mogu u što kraćem periodu da dođu do posla. Osim toga, i sama kompanija Amplitudo ima predefinisani broj slobodnih pozicija za obuke koje organizujemo, što znači da po uspješnom završetku najbolje kandidate očekuje zaposlenje

6 mjeseci u Amplitudo Akademiji

Mentorstvo & konsultacije

Predavanja

2x nedjeljno

Zadaci

1x nedjeljno

Projekti

min. 2

Specijalizacija

Obuke Amplitudo Akademije predstavljaju način da kandidati steknu praktična znanja i vještine koja će im olakšati tranziciju od fakulteta i formalne edukacije ka svijetu rada i samog zaposlenja. S obzirom da je krajnji cilj zaposlenje, obuke su dizajnirane tako da kandidate osposobljavaju da po završetku mogu komercijalno da rade. Da bismo uspjeli u tome, biramo mentore sa iskustvom i dokazanim rezultatima. Ipak, uspjeh svakog kandidata zavisi od njega samog, od angažmana na časovima, redovnog vježbanja kod kuće i rada na praktičnim zadacima. Svake godine koristimo stečeno iskustvo i naučene lekcije da unaprijedimo način rada i obezbijedimo stimulativno okruženje za naše polaznike koje će im pomoći da ostvare svoj maksimum.